Coaching

Coaching

mennesker

Målsætningen for coachingen er – gennem indsigt, afklaring og ansvar – at skabe en klar resultatforbedring til gavn for lederen og virksomheden. Der er tale om individuelle forløb, der tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

Coachingen handler om lederen selv og de relationer, han/hun har til sine omgivelser. Det er ofte i disse relationer, at både udfordringerne og mulighederne ligger. Det er vores grundlæggende holdning, at udfordringer skal opfattes som muligheder for den pågældende leder. Lederen har selv ansvaret for processen – og vil som oftest sidde inde med løsningerne selv.

Mogens Sparre er medlem af European Mentoring & Coaching Cauncel, som tilser at kvalitet og etiske regler er en del af såvel coaching som mentorforløb.